Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

W Gminie Puck rusza inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.

PTR Mapa niebieski bez logotypu 2018Projekt ten ma charakter kompleksowy, oznacza to, iż nie tylko powstaną nowe ścieżki rowerowe, ale również te istniejące zostaną zmodernizowane i dostosowane do koncepcji całego przedsięwzięcia.

Nowe trasy rowerowe stanowić będą unikalny produkt turystyczny, łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą.

Dla komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów powstanie również infrastruktura towarzysząca zapewniająca miejsca do odpoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi, miejsca do naprawy roweru czy podziwiania walorów krajobrazowych.

trasarowerwoalogoTrasy zostaną również odpowiednio oznakowane tak aby spełniać wszelkie europejskie standardy.

Łącznie powstanie 126,04 km szlaków turystycznych, których całkowity koszt szacowany jest na 14 862 534, 17 PLN. Z budżetu środków europejskich udało się pozyskać 9 336 394,45 PLN

W samej Gminie Puck planowana jest budowa 28,6 km ścieżek rowerowych o wartości 6 158 380,33 PLN. Dofinansowanie zaś opiewa na kwotę 3 922 888,27 PLN.

PTR Logo i nazwa pion

Wybierz interesujący układ