Postęp prac przy budowie Osady Łowców Fok w Rzucewie.

25 kwietnia 2012 roku Wójt Gminy Puck podpisał umowę na dofinansowanie zadania pt. „Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie”. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 1 mln zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do czerwca 2013 roku.

Wybierz interesujący układ