Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko podisnpektora ds. świadczeń rodzinnych

Puck, dnia 20.05.2014 r.

Protokół Z Przeprowadzonego Naboru Kandydatów Na Stanowisko
Podisnpektora Ds. Świadczeń Rodzinnych
umowa na zastępstwo

 Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo od 26 maja 2014 r.
na czas nieobecności pracownika

  1. Podczas rekrutacji zastosowano następujące metody naboru:

otwarty nabór ogłoszony dnia 06.05.2014 r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puckuwww.gops.puck.pl , Urzędu Gminy www.gmina.puck.pl , www.bip.gmina.puck.ploraz na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Dokumenty można było składać do dnia 16.05.2014 r.

Zastosowano następujące techniki naboru: analiza dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje złożyło 12 osób.

9 osób spełniało wymagania formalne postawione w ogłoszeniu. Osoby te zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 19.05.2014 r. oraz 20.05.2014 r. Jedna osoba nie stawiła się na rozmowę.

Po rozmowach kwalifikacyjnych zatrudniono Panią Olgę Wróbel , zam. Puck.

  1. Uzasadnienie wyboru:

Pani Olga Wróbel spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła wyższe studia licencjackie na kierunku zarządzanie. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Rumanowska

 

Wybierz interesujący układ