PRZEBUDOWA WDK ŻELISTRZEWO

Urząd Gminy Puck w dniu 21.12.2012 r. dokonał odbioru „Przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawcą było: Konsorcjum firm: „Ramex-Bis” Zakład Budowlany Robert Krupiński, z siedzibą 81-198 Pogórze ul. Mierosławskiego 18 – Lider oraz Zakład Budowlany „Ramex” Alfred Krupiński z siedzibą 81-198 Pogórze ul. Abrahama 20 – Partner Konsorcjum.

Kwota zrealizowanych robót to ca 1. 460.000 zł

Wybierz interesujący układ