Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. W grupie docelowej znajdują się również osoby niepełnosprawne. W ramach realizacji projektu uczestnicy korzystają z instrumentów aktywnej integracji, tj. aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Instrumenty obejmują organizację i finansowanie warsztatów psychospołecznych, aktywizacji zawodowej oraz poradnictwo zawodowe i prawne.

W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu podnoszą swoje umiejętności
i kwalifikacje zawodowe realizując wybrane przez siebie kursy zawodowe, a także kontynuując naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Część uczestników korzysta ze wsparcia asystenta rodziny.

Uczestnicy projektu nie mający opieki nad dziećmi podczas zajęć organizowanych w ramach projektu, mają możliwość zostawiania dzieci w przedszkolu na koszt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Dodatkowo dla uczestników projektu zorganizowano kurs komputerowy oraz ?warsztaty dla rodziców?.

W ramach projektu organizowane są działania środowiskowe podczas atrakcyjnej wycieczki do Szymbarku.

Od 01 stycznia 2013 r. rozpoczyna się szósta edycja projektu. Już dziś można się zgłaszać do udziału w projekcie u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, pokoje nr 3,4,5,6,7.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29 lub na stronie internetowej Ośrodka www.gops.puck.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

we wyzwania ? idę do pracyowe wyzwania ? idę do pracy

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content