Przekaz

 Piotr Kropidłowski
fotom
tel.: +48 58/ 380 04 01
e-mail: info@gmina.puck.pl redakcja strony
 e-mail:p.kropidlowski@gmina.puck.pl  

Witamy w serwisie Gminy Puck !

Kontakt z Administratorem strony UG Puck

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie dotyczące strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: e-mail: p.kropidlowski@gmina.puck.pl  lub telefonicznie: 58/ 380 04 01

Formularz zgłoszenia wyjazdu zespołu prasowego UG (decyzje o wyjeździe podejmuje pracownik UG)

  Imię i nazwisko zgłaszającego (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Treść notatki, pytania

  Miejscowość / ulica / numer budynku

  Data wydarzenia

   

  Zgodę (skan) rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku dziecka (małoletniego) należy wysłać na adres e-mail: nfo@gmina.puck.pl. Wspomniana zgoda może zostać udzielona według przygotowanego i zamieszczonego na stronie wzoru. Zdjęcia do artykułu wysyłamy na adres email: info@gmina.puck.pl z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć (chyba, że autor skorzystał prawa do udostępnienia utworu anonimowo), tematu oraz treści jakiej dotyczą. W sytuacji, gdy osoba przesyłająca zdjęcia nie jest ich autorem, powinna dołączyć zgodę (skan) autora zdjęcia na jego publikację na stronie internetowej Gminy Puck oraz na portalu społecznościowym –www.facebook.com

  Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

  Zgłoszenie materiału do publikacji na stronie internetowej Gminy Puck.

  PUBLIKACJA ARTYKUŁU NA STRONIE – wypełnij formularz !

  3+8=

  Zgodę (scan) Rodzica/Opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi/wizerunku dziecka/osoby niepełnoletniej należy wysłać na adres e-amil: info@gmina.puck.pl.

  Zdjęcia do artykułu wysyłamy na e-mail –  info@gmina.puck.pl z podaniem autora zdjęć i tematu oraz treści jakiej dotyczą.

  Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

  Ja niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………………….. –
  rodzic/opiekun* prawny małoletniego …………………………………………………… syna
  ………………………………………… i ……………………………….., ucznia ………….
  ………………………………………………………………………… (klasa ……………….),
  niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku wyżej wymienionego
  małoletniego na stronie internetowej Gminy Puck (http://www.gmina.puck.pl) oraz na portalu
  społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com) na podstronie prowadzonej dla
  Gminy Puck, w tym na publikację tam jego wypowiedzi – w związku z udziałem wyżej
  wymienionego małoletniego w …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  w dniu ……………………………../ w okresie ………………………………………………*

  …………………………….., ……………………………
  (miejscowość) (data)

  ……………………………………………………………
  (czytelny podpis – co najmniej nazwisko)

  (*) – niepotrzebne skreślić.

  Wybierz interesujący układ