Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Urząd Gminy Puck przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Termin złożenia deklaracji to 30.06.2022. Do jej złożenia zobowiązani są wszyscy właściciele oraz zarządcy budynków.

Więcej informacji na naszej stronie:

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Wybierz interesujący układ