Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Leśniewie, Sławutowie i Brudzewie

Urząd Gminy Puck informuje, że w związku z oddaniem inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Leśniewo ( l ETAP ) i Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Brudzewo i Sławutowo?, ”

Lesniewo :Należy w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku dokonać podłączenia budynku do wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.

Brudzewo i Sławutowo :Należy w terminie do dnia 30 maja 2022 roku dokonać podłączenia budynku do wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.

Uwaga Leśniewo: 
Odbiory przyłączy kanalizacyjnych dot. następujących ulic: Jałowcowa, Leśna, Modrzewiowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Świerkowa, Piaskowa (od ul. Leśnej do ul, Bukowej), Glinne Pole (l etap), Kasztanowa, Bukowa (od ul.Piaskowej 5 do nr 20), Topolowa, Kościelna, Jesionowa (od ul. Kościelnej do ul.Brzozowej), Brzozowa (od ul. Jesionowej do Brzozowa 8), Grabowa nr 4 i nr 5, Klonowa, Mechowska – szkoła, Sikorskiego, Witkowskiego, Kopernika, Pilsudzkiego, Dtuga, Jana Pawła ll, Południowa nr 1, Okrężna nr 2, Heweliusza, Nad Stawem, Kwiatowa, Ogrodowa, Ks. Krzewiny, Starowiejska, Słoneczna, Pucka – sklep Plasuń.

Informuję jednocześnie, IŻ ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ WÓD OPADOWYCH.

Odbiór wykonanego podłączenia odbywać się będzie przy otwartym wykopie 1 raz w tygodniu
(czwartek) w godz. od 9 30 do 14 00 . Zgłoszenia odbioru pod tel. 58 673 56 27, 58 673 ? 56 ? 42.

Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: