Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz w ślad za tym wydano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przewidują one, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456, z późn. zm.) – otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 230 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 24 grudnia 2013 r. (M.P. nr 1040) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U., poz. 1741).

Wybierz interesujący układ