REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej Atletyce na 2014 rok

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w

Lekkiej Atletyce na 2014 rok

 

1. Cel imprezy: wyłonienie najlepszych zawodników oraz zespołów w Gminie Puck oraz Ziemi Puckiej, dalsza popularyzacja lekkiej atletyki na terenie Ziemi Puckiej.

2. Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej

3. Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 22 czerwca (niedziela)

o godz.: 14.00 na stadionie w Pucku.

4. Konkurencje: kobiety: 100, 200, 800 m, w dal, kula, dysk, oszczep

mężczyźni: 100,200,400, 1000 m, w dal, kula, dysk, oszczep,

młot  (odbędzie się 20 czerwca-piątek-boisko Połczyno, godz.19.00)

sztafeta mieszana – 2 kobiety, 2 mężczyzn – 4 x 100 m

5. Warunki uczestnictwa: Zawodnicy z terenu Gminy Puck startują w ramach swoich miejscowości. Pozostali zawodnicy startują w ramach Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej. W ramach Mistrzostw Gminy Puck zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie. Do każdej konkurencji można zgłosić dowolną liczbę zawodników.

6. Sposób przeprowadzenia: Biegi – serie na czas, skok w dal i rzuty – po 4 próby, sprzęt do rzutów – dla seniorów

7. Sposób oceniania: do punktacji zespołowej będą się liczyły wyniki dwóch najlepszych zawodników z jednej miejscowości w danej konkurencji.

Punktacja: 9-7-6-5-4-3-2-1, punktacja sztafet podwójna.

8. Nagrody: Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają pamiątkowe medale ew. upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca I-VI otrzymają pamiątkowe puchary.

9. Zasady finansowania: koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty uczestnictwa w Mistrzostwach zespoły pokrywają we własnym zakresie.

10. Postanowienia końcowe:  w kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator.

Impreza ta jest jednocześnie Mistrzostwami LKS-u Ziemi Puckiej.