Remont odcinka drogi powiatowej z Małego Błądzikowa do Rzucewa

Na terenie Gminy Puck wyremontowany zostanie odcinek powiatowej drogi nr 1513G z Małego Błądzikowa do Rzucewa. Odcinek o długości ca 580 metrów ma zostać odnowiony w ekspresowym tempie – 30 dni od podpisania umowy.

Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4b, 84-223 Linia.

Koszt inwestycji to ponad 511 tysięcy złotych. Podzieliły się nim samorządy: Gmina Puck i Powiat Pucki.

Podstawowy zakres robót to: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinanie i uzupełnianie poboczy, oczyszczenie przepustów i rowów, wycinka krzaków i odrostów.

Będzie to pierwszy etap inwestycji. Dokumentacja projektowa, którą wykonała Gmina Puck obejmuje remont przedmiotowej drogi o długości 3,2 km.

Wybierz interesujący układ