Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie

Na początku grudnia 2020 r. Gmina Puck podpisała umowę o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie.’’

            Inwestycja dofinansowana jest w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. W ramach zadania zostanie przeprowadzony gruntowny remont istniejącej sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie. Planowana jest m.in. wymiana parkietu, stolarki drzwiowej, instalacja nagłośnienia, montaż elektronicznej tablicy wyników, a także zagospodarowanie zaplecza – miejsca na sprzęt sportowy, łazienki i przebieralnie dla uczniów.

Obecnie prowadzone jest postępowanie, mające wyłonić wykonawcę prac. Planowane zakończenie robót przewidziano na dzień 30.04.2021r. Wartość inwestycji  wynosi 604 368,00 zł z czego 302 100 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wybierz interesujący układ