RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, wiadomościach e-mail, podanych osobiście lub w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was.

Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Panią Grażyną Kawczyńską lub jej zastępcą Panią Moniką Piekarską pod adresem: iod@gmina.puck.pl „

Poniżej:

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA

  1. DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE – pojawia się tylko tytuł, który stanowi link do właściwego obowiązku (może być do pobrania)
  2. DLA KANDYDATÓW DO PRACY
  3. Itd. wg pliku, który poprawiłam i uzupełniłam będziemy uzupełniać jak pojawią się nowe obowiązki ogólne ( w załączeniu)
  4. DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY W REFERACIE….. i tu będą obowiązki poszczególnych komórek, możemy także podzielić tematami np. zezwolenia na obrót alkoholami
  5. i tak wszystkie OI z poszczególnych referatów.

03a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0103a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0203a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0303a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0403a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0503a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0603a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0703a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0803a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-0903a - wzory obowiazków informacyjnych 17.03 (1)-10