RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, wiadomościach e-mail, podanych osobiście lub w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was.

Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Panią Grażyną Kawczyńską lub jej zastępcą Panią Moniką Piekarską pod adresem: iod@gmina.puck.pl „

Poniżej:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC STAŻYSTY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY BĘDĄCEJ STRONĄ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WOLONTARIUSZA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WNIOSKUJĄCYCH O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OPŁATA TARGOWA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRAKTYKANTA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO CEIDG

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wybierz interesujący układ