Spotkanie z Sołtysami

W dniu 23.07.2021 r. w Żelistrzewie odbyło się spotkanie z sołtysami, które dotyczyło między innymi rozliczenia ubiegłorocznych środków, jakie otrzymały sołectwa na swoje funkcjonowanie.

Podsumowano także ubiegłoroczne wydarzenia oraz omówiono potrzeby i sposób planowania wydatków na kolejny rok.

W Gminie Puck funkcjonuje tzw. fundusz sołecki, spełniający rolę funduszu obywatelskiego. W przyszłym roku, wysokość środków, jakie zostaną rozdysponowane pomiędzy wszystkie sołectwa wyniesie 1 300 000 zł. O ich przeznaczeniu decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Na spotkaniu pożegnaliśmy także pana Tadeusza Bulczaka, który po 22 latach zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa wsi Radoszewo. Serdecznie dziękujemy za pracę i serce włożone w rozwój Radoszewa oraz życzymy dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku.

Wybierz interesujący układ