Odbiór ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo

 

Trwa budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5-5,6 m na odcinku ca 950 m z oznakowaniem drogowym.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wartość inwestycji wg umowy z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z o. o wynosi 879.450,- zł brutto.

Zakończenie robót planowane jest na 15 maja 2015 r.

Categories: Inwestycje,PRIORYTET,Unia Europejska