UWAGA ULEGA SYSTEM ROZLICZANIA ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY I ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

UWAGA

 URZĄD GMINY PUCK INFORMUJE, IŻ W MIESIĄCU STYCZNIU B.R. TYMCZASOWO ZMIANIE ULEGA SYSTEM ROZLICZANIA ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY I ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCIACH
POŁCHOWO, STARZYNO, STARZYŃSKI DWÓR

Inkasenci będą odczytywać wodomierze i inkasować należności
w następujących terminach:

– Połchowo 20.01. – 22.01.2021

– Starzyno, Starzyński Dwór 25.01. – 29.01.2021

Pracownicy upoważnieni do wykonywanie w/w czynności posiadać będą identyfikatory oraz legitymacje służbowe z pieczęcią

Urzędu Gminy Puck

Wybierz interesujący układ