Ważne szkolenia dla rolników!

WAŻNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW !!!

Biuro Powiatowe ODR w Pucku oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Pucku organizują
szkolenia informacyjne dla rolników w zakresie

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W ROKU 2015

w dniach:

17.09.2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

23.09.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pucku w sali konferencyjnej

26.09.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kosakowie w sali konferencyjnej

Nowe i obowiązkowe komponenty systemu płatności bezpośrednich od 2015 roku będą obowiązywały wszystkich rolników uprawnionych do jednolitej płatności obszarowej W TYM min. spełnienia WYMOGU ZAZIELENIENIA.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYMI OBOWIĄZKOWYMI
ZASADAMI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH POZWOLI
UNIKNĄĆ SANKCJI W 2015 r!!!

Wybierz interesujący układ