Zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w Starzyńskim Dworze

Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 213 na drogę gminną działka nr 678 w m. Starzyński Dwór. Zadanie zostało wykonane dla mieszkańców nowego osiedla w Starzyńskim Dworze. Jednym z celów było poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Koszt budowy: 121 542,38,- brutto. Wykonawcą robót była firma WPRG GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Żaglowa 2

 

 

Wybierz interesujący układ