Wójt Gminy Puck zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego zgłoszonej przez Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „RAZEM” na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Oferta ogrzewalnia – pobierz

informacja o zamieszczeniu oferty_01

Wybierz interesujący układ