Wyjazd do kina dzieci ze świetlic opiekuńczo wychowawczych

Pierwszego października w sobotę miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży z ośmiu świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Puck. Spotkanie, w którym uczestniczyło 90 dzieci wraz z opiekunami, miało miejsce w Multikinie w Rumii, podczas wspólnego oglądania filmu pt.: „Sekretne życie zwierzaków domowych”.

Była to jedna z cyklicznych imprez organizowanych w ciągu roku, mająca na celu zintegrowanie dzieci i młodzieży z różnych miejscowości oraz umożliwienie wymiany doświadczeń opiekunów świetlic.

Wybierz interesujący układ