Wykonanie otworu zastępczego ujęcia wody w Połczynie, likwidacja studni w Łebczu i Werblini

Wykonanie otworu zastępczego nr 3A wraz z likwidacją otworu nr 3 na terenie ujęcia wody w Połczynie; Likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wody w Łebczu; Likwidacja studni nr 3 i nr 4A na terenie ujęcia wody w Werblini.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROPOL – GDAŃSK Sp. z o. o. Planowany termin do dnia 29 listopada 2013 r.,  rzeczywisty 30 maja 2014 r. – nie wykonano w terminie. Wartość robót wg umowy 219 tys. zł

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6047750390479842433]

Wybierz interesujący układ