Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2016r.

Składki_01

Wybierz interesujący układ