Wysokość stawek podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące w 2018 roku

Urząd Gminy Puck informuje o wysokości stawek

podatku rolnego i podatku leśnego

obowiązujące w 2018 roku.

PODATEK ROLNY

  1. 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy (posiadacze gospodarstw rolnych),

  1. 262,45 zł za 1 ha fizycznych (posiadacze użytków rolnych).

PODATEK LEŚNY

43,35 za 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Wybierz interesujący układ