[VIDEO] XII Puckie Spotkania Kolędnicze w Żelistrzewie

Dnia 10 stycznia 2014 roku w godz. 9,00-16,30   w sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie odbyły  się XII Puckie Spotkania Kolędnicze. Udział wzięło 15 zespołów szkolnych z terenu gminy i miasta Puck.

Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Puckiego.

Wszystkie zespoły otrzymały:  dyplomy uczestnictwa (w ramce), statuy ze szkła „Anioły” oraz paczki ze słodyczami. Wyróżnionym zespołom wręczono dodatkowo talony na nagrody rzeczowe. Najciekawsze indywidualności sceniczne, reżyser i najmłodszy aktor zostali nagrodzeni książkami i dyplomami.

                                                                                         Brunon Ceszke

wyniki na www.oksitpuck.pl

spotkaniakolendnicze

Wybierz interesujący układ