Zagospodarowanie terenu w Celbowie

Urząd Gminy w Pucku w dniu 8 lipca 2014 r. dokonał odbioru zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Celbowo”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wykonawcą była firma NOVUM z  Pasymia. Kwota zrealizowanych robót wyniosła 32 208,40 zł.

plac zabaw Celbowo 001

plac zabaw Celbowo 002

Wybierz interesujący układ