[VIDEO] V sesja Rady Gminy Puck 05.03.2015r.

 • Informacja Wójta za okres od 29.01.2015 r do dnia 04.03.2015 rpobierz
 • UCHWAŁA NR V.33.15 – zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015 – 2024
 1. TREŚĆ UCHWAŁY – pobierz
 2. OBJAŚNIENIA – pobierz
 3. ZAŁ. NR 1 – pobierz
 4. ZAŁ. NR 2 – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.34.15 – zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
 1. TREŚĆ UCHWAŁY –  pobierz
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY – pobierz
 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI – pobierz
 4. ZAŁĄCZNIKI 3, 4, 5 – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.35.15 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.36.15 – zgoda na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Połchowo – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.37.15 – przejecie na własność Gminy Puck działki nr 710.11 położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.38.15 – nabycie na własność Gminy Puck działki Nr 232.9 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.39.15 – przystąpienie wspólnie z gminami Powiatu Puckiego do prac nad Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025 – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.40.15 – uchylenie Uchwały Nr XLIX.101.14 Rady Gminy Puck z dnia 25.09.2014r. – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.41.15 – udzielenie Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej na rozbudowę drogi – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.42.15 – nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku – pobierz
 • UCHWAŁA NR V.43.15 – przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2015 roku. – pobierz

 

Przewodniczący Rady Gminy Puck

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 5 marca 2015 roku /czwartek/ o godz. 10,00  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Puck.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja na powiatowym rynku pracy z uwzględnieniem Gminy Puck.
 6. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  3. uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno;
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Połchowo, gmina Puck;
  5. przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 710/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno;
  6. nabycia na własność Gminy Puck działki Nr 232/9 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno;
  7. przystąpienia wspólnie z gminami Powiatu Puckiego do prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy

       Anna  Pomieczyńska

Wybierz interesujący układ