Zapytanie ofertowe dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck”

Gmina Puck zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie:- Gmina Puck zapytanie ofertowe.pdf

Wybierz interesujący układ