ZARZĄDZENIE NR 160/21 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konultacji rocznego programu

Wybierz interesujący układ