Zarządzenie Wójta Gminy Puck nr 105/13 z dn. 16.07.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu na terenie gminy Puck

ZARZĄDZENIE NR 105/13 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd na drogi objete zakazem ruchu na terenie gminy Puck.

WNIOSEK ~~ do pobrania

Wybierz interesujący układ