Zawiadomienie dot. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Puck na lata 2016-2019 – termin spotkania konsultacyjnego

Zawiadomienie dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Puck_01

Wybierz interesujący układ