Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

UWAGA !

  • ...

INFORMACJA  O  ZBIÓRKACH  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH oraz  ZUŻYTEGO SPRZĘTU   ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Puck odbywa się raz w roku w okresie wiosennym.

Zbiórka odbywa się w systemie tzw. wystawki i ma charakter objazdowy. Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady zbierane są bezpośrednio z posesji (tak, jak odpady komunalne).

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia wystawki zostaje podany do wiadomości na stronie internetowej  pod adresem www.gmina.puck.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Ponadto odpady wielkogabarytowe, jaki i elektroodpady przekazać można do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, który znajduje się w Pucku ul. Zamkowa 6 (baza PGK Sp. z o.o.)

Informacje o terminach wystawki uzyskać można także pod numerem telefonu 58  673-56-38 w godzinach 7.30 – 15.30.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2016 PODSUMOWANIE

W dniach 25 - 28 kwietnia 2016 roku na terenie Gminy Puck przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zorganizowana została przy współpracy Konsorcjum firm: Usługi Transportowe Robert Lewicki z siedzibą w Starzynie, ul. Trzy Gracki 8 i P.U.T. SKOJAN Janusz Skoczek z siedziba w Żelistrzewie, ul. Kasztanowa 23.

Zbiórka odbyła się w formie „wystawki” i miała charakter objazdowy. Odpady należało wystawić przed posesję.

W ramach przeprowadzonej wystawki zebrano:

  • 74,88 Mg odpadów wielkogabarytowych,
  • 4,66 Mg elektroodpadów.

Tegoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przebiegła sprawnie, bez zakłóceń.

 

Wybierz interesujący układ