• Edukacja
  • Program profilaktyczny PRZEMOC BOLI w Zespole Szkół w Starzynie

Program profilaktyczny PRZEMOC BOLI w Zespole Szkół w Starzynie

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU SZKOŁY W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM PRZEMOC BOLI ORGANIZOWANYM W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

         W listopadzie 2014 roku we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck przystąpiliśmy do udziału w programie ?Przemoc boli?. Jest to program, który jest reakcją na falę przemocy w polskich szkołach. Podejmując ten temat, skupiliśmy się na przyczynach agresji i przemocy, jak i nowych zjawiskach w szkole, takich jak cyberprzemoc.

        Cyberprzemoc, czyli mobbing elektroniczny, w czasach informatyzacji i ogólnie dopstępnego internetu, staje zię coraz większym problemem dotykającym dzieci i młodzieży. W związku z tym, w listopadzie 2014 roku zgłosiliśmy szkołę do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. W styczniu 2015 roku zrealizowaliśmy pierwszy element tej kampanii, czyli program profilaktyki przemocy ?Przemoc boli?. W widocznych miejscach w szkole umieściliśmy zakupione przez GKRPA plakaty ?Nie hejtuj?, ?Wyśmiewanie to też przemoc? i ?Samotność? Bo nie mam markowych ciuchów?. Rozdysponowaliśmy wśród wychowawców (do wykorzystania na godzinach wychowawczych) ulotki profilaktyczne ?Przemoc nie musi być fizyczna? i ?Cyberprzemoc- reaguję?. Materiały profilaktyczne zostały też wykorzystane przez psychologa na zajęciach warsztatowych w kalsach I Gimnazjum. W każdej I klasie został przeprowadzony cykl zajęć dotyczących przemocy rówieśniczej. Ich podsumowaniem był wykonany przez każdą klasę w formie plakatu Katalog Konstruktywnych Zachowań Świadka Przemocy. Także w styczniu, wśród uczniów klas IV-VI i I-III Gimnazjum został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem ?Cyberprzemoc?. Natomiast w klasach I-III SP przeprowadziliśmy konkurs plastyczny w ramach profilaktyki przemocy rówieśniczej ?Mój przyjaciel i Ja?. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane w widocznym miejscu w szkole a ich autorzy nagrodzeni na apelu podsumowującym pracę w I semestrze. Nagrody w konkursie zostały zakupione z funduszy GKRPA i Rady Rodziców.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6128201375914250497]

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content