Akcja Promocyjna Parku Kulturowego w Sopocie

W dniu 23 października br. Na terenie oddziału Muzeum Archeologicznego znajdującego się w Sopocie przy ul. Haffnera 63, otwarta została wystawa ?Osada Łowców Fok w Rzucewie, gmina Puck?. Wspomniana wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z Gminą Puck i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 Jej celem jest promocja nowoutworzonego na  terenie Gminy Puck Parku Kulturowego ?Osada Łowców Fok? w Rzucewie.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m. in. Dyrektor Muzeum Archeologicznego- dr Henryk Paner, wicewójt Gminy Puck-  p. Jerzy Tkaczyk, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck- p. Jan P. Dettlaff, Kierownik Referatu Inwestycji w Gminie Puck -p. Danuta Polec oraz archeolog od wielu lat związany z badaniami prowadzonymi w rejonie Rzucewa-  p. Danuta Król.  Na otwarciu obecni byli również: p. Wojciech Wesserling- radny Gminy Puck, p. Krzysztof Garstkowiak-Gospodarz Osady Łowców Fok w Rzucewie oraz Wiesława Roszman- Selin- pracownik Ośrodka Kultury w Gminie Puck. Obsługą multimedialną zajął się p. Piotr Kropidłowski.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Muzeum Archeologicznego, dr Henryk Paner. Głos zabrali także: wicewójt Gminy Puck p. Jerzy Tkaczyk oraz p. Danuta Król.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni goście rozpoczęli zwiedzanie. Oprócz ciekawych informacji na temat historii i zwyczajów ludności zamieszkującej tereny wokół Zatoki Puckiej w okresie epoki kamienia można było także ?na żywo? zobaczyć mające kilka tysięcy lat, unikalne i niezwykle cenne dla wiedzy o minionych czasach eksponaty odnajdywane podczas prowadzonych prac archeologicznych, m. in. ceramikę, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ozdoby i broń.

Mamy nadzieję, że nowootwarta wystawa nie tylko spopularyzuje wiedzę o historii osadnictwa w rejonie Rzucewa, ale także zachęci do odwiedzenia samej miejscowości i znajdującego się w niej Parku Kulturowego ?Osada Łowców Fok? . Serdecznie zapraszamy.

     W.R.-Selin

 

[print_gllr id=2276]

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content