• Gmina
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i  Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i  Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

[wah_pro_widget class=”” title=”” type=”wah_font_resize”]

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w programach a?Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej? i  ?Opieka Wytchnieniowa? – edycja 2022

Kto może zostać uczestnikiem Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Kto może zostać uczestnikiem Programu ?Opieka Wytchnieniowa?

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Realizatorem Programów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

Udział w Programach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projektach, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej, adres: Program:

Program ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Program ?Opieka Wytchnieniowa?

oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:  www.gops.puck.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 675 46 79.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content