Awans zawodowy nauczycieli w Sesji jesiennej w Gminie Puck

W dniu 15 grudnia 2020 r.  Wójt Gminy Puck wręczył nauczycielom akty awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Po otrzymaniu aktu nauczyciele złożyli stosowne ślubowanie.

Awans na nauczyciela mianowanego otrzymali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Werblini oraz Szkoły Podstawowej w Swarzewie.

Wybierz interesujący układ