• Gmina
 • BEZPŁATNY KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO OSTATNIEJ JUŻ GRUPY WRZEŚNIOWEJ!

BEZPŁATNY KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO OSTATNIEJ JUŻ GRUPY WRZEŚNIOWEJ!

1UNIA

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Puck w wieku aktywności zawodowej na BEZPŁATYNY KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEDZNIOWYCH realizowany w ramach projektu
?Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej?  w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,  5 Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne
(projekt nr RPPM.05.05.00-22-0037/16)

 

W BEZPŁATNYM KURSIE mogą brać udziału osoby:

 • PEŁNOLETNIE w wieku aktywności zawodowej
 • PRACUJĄCE ? zatrudnione w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie
  oraz w podmiotach ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenia itp.)
 • BEZROBOTNE

 

BEZPŁATYNY KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEDZNIOWYCH obejmuje 160 godzin zajęć w tym 100 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych.

Kurs jest zakończony egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym teoretycznym i praktycznym przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego

W trakcie kursu uczestniczy otrzymują materiały szkoleniowe oraz catering (przerwa kawowa oraz obiad w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin dziennie)

 PROGRAM SZKOLENIA obejmuję następujące zagadnienia:

 • Przepisy bhp i p. poż. w magazynie ? hurtowni
 • Odbiór towarów
 • Zasady poprawnego przechowywania towarów
 • Obsługa programów magazynowo -handlowych
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Obsługa wózka jezdniowego

 

Planowana częstotliwość spotkań: 2x w miesiącu w blokach: piątek, sobota, niedziela*

*Biorąc pod uwagę, że uczestnikami projektu są osoby pracujące harmonogram spotkań
zostanie dostosowany do potrzeb uczestników
.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2019r.

 

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: sala szkolna/świetlica na terenie gminy Puck

Miejsce realizacji zajęć praktycznych: PUCK –  Moto Tech, ul. Szystowskiego 2

Firma realizująca szkolenia: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

ZAPISY NA SZKOLENIE:

Kontakt telefoniczny + 48 58 673 56 27

E-mail: ugpuck@onet.pl

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w budynku Urzędu Gminy Puck – pokój nr 38 (II piętro) i www

Formularz zgłoszeniowy

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content