Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
 • Gmina
 • BEZPLATNY KURS SEP do 1 kV TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO OSTATNIEJ JUŻ GRUPY WRZEŚNIOWEJ!

BEZPLATNY KURS SEP do 1 kV TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO OSTATNIEJ JUŻ GRUPY WRZEŚNIOWEJ!

1UNIA

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Puck w wieku aktywności zawodowej na  BEZPŁATNY KURS SEP do 1 kV realizowany w ramach projektu
?Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej? w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne
(projekt nr RPPM.05.05.00-22-0037/16)

 

W BEZPŁATNYM KURSIE mogą brać udziału osoby:

 • PEŁNOLETNIE w wieku aktywności zawodowej
 • PRACUJĄCE ? zatrudnione w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie
  oraz w podmiotach ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenia itp.)
 • BEZROBOTNE

 

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które pracują w otoczeniu instalacji elektrycznych i których praca może mieć wpływ na ich działanie.

 

BEZPŁATNY KURS SEP do 1 kV obejmuje 40 godzin zajęć.

Kurs jest zakończony egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym przed Komisją Kwalifikacyjną przy Pomorskiej Radzie Federacji SNT NOT w Gdańsku.

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
  instalacji i sieci na stanowisku ESKPLOATACJI. Ważność uprawnień ? 5 lat

W trakcie kursu uczestniczy otrzymują materiały szkoleniowe oraz catering (przerwa kawowa oraz obiad w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin dziennie).

 

 PROGRAM SZKOLENIA obejmuję następujące zagadnienia:

 • Klasyfikacja urządzeń elektrycznych
 • Sieci elektryczne
 • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia w pracy przy urządzeniach elektrycznych
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, w szczególności osobom porażonym prądem elektrycznym

Program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

 

Czas trwania kursu: ok. 9 spotkań (w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy) *

*Biorąc pod uwagę, że uczestnikami projektu są osoby pracujące harmonogram spotkań
zostanie dostosowany do potrzeb uczestników
.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2019r.

 

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: sala szkolna/świetlica na terenie gminy Puck

Firma realizująca szkolenia: SANNORT Spółka z o.o.

 

ZAPISY NA SZKOLENIE:

Kontakt telefoniczny + 48 58 673 56 27

E-mail: ugpuck@onet.pl

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w budynku Urzędu Gminy Puck – pokój nr 38 (II piętro)

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content