Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej

„Szanowni Mieszkańcy!

W związku w przygotowaniem przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 zachęcamy do uzupełnienia ankiety dotyczącej diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców. Wyniki ankiety stanowić będą materiał wyjściowy do zdefiniowania celów realizacji Strategii. Ankiety należy dostarczyć w terminie do dnia 21 lutego 2015 r. do Biura Północnokaszubskiej LGR (Władysławowo, ul. Hallera 19, II piętro) lub na adres e-mail: biuro@plgr.pl.”

Załącznik do pobrania

Wybierz interesujący układ