• Gmina
  • Uwaga! dnia 28.02.2014r. "Budownictwo" w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami będzie NIECZYNNE dla interesantów

Uwaga! dnia 28.02.2014r. "Budownictwo" w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami będzie NIECZYNNE dla interesantów

Dnia 28 lutego br. /piątek/ biuro Nr 17 – „Budownictwo” w Referacie Budownictwa
i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Puck będzie NIECZYNNE dla interesantów.

Druki wniosków i podań będzie można pobrać w sekretariacie bądź w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Puck, bądź ze strony internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej pod adresem: http://bip.gmina.puck.pl

Dnia 28 lutego 2014r.  z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami:


1. PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI OSŁONINO (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA) GMINA PUCK  – sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIII/116/09  Rady Gminy Puck z dnia  30 października 2009 r.  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO.

Obszar objęty zmianą planu obejmuje teren położony w miejscowości Osłonino, pomiędzy  ul. Kasztanową i ul. Młyńską (obszar oznaczony jest na rysunku obowiązującego planu symbolem B.09.RM,MN,U).

 

2. PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  dz. nr 132,133,134, 135/1,135/2,143 w ŻELISTRZEWIE GMINA PUCK, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXX/14/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 marca 2013 r.  WRAZ
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Obszar objęty zmianą planu położony jest w północno ? wschodniej części wsi Żelistrzewo, po zachodniej stronie ul. Rzucewskiej.

3. PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wsi REKOWO GÓRNE  w gminie  PUCK (dla terenu położonego po południowo ? wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216)  sporządzonego na podstawie uchwałą nr XXX/13/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 marca 2013 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO.

będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck,
w pokoju nr 15  w godzinach 10.00 ? 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu  26 lutego 2014r. Urzędzie Gminy Puck  przy  przy  ul. 10 Lutego 29 w sali konferencyjnej:

–  dla projektu zmiany planu, o którym mowa w pkt.1: o godz. 12.00

–  dla projektu zmiany planu, o którym mowa w pkt.2: o godz. 12.30

–  dla projektu zmiany planu, o którym mowa w pkt.3: o godz. 13.00

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content