• Edukacja
  • Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego

Pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego wraz załącznikami:

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

formalarz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content