Dotacja z WFOŚiGW

Gmina Puck otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dotacja z przeznaczeniem na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów azbestowo- cementowych pochodzących  z nieruchomości  z terenu Gminy, których właścicielami są osoby fizyczne.

Z przyznanej dotacji zlikwidowany zostanie  azbest z 14 budynków.
Wysokość dofinansowania przez WFOŚ i GW wynosi 70 % wartości zadania.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content