Search
Close this search box.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do  przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.

Gmina Puck informuje, że wnioski o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu edukacji do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków  umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać  do dnia 31 maja 2023 r. w Biurze Obsługi  Interesanta Gminy Puck. Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zostaną rozpatrzone maj/czerwiec 2023r. przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Puck.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

– kopię  aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

 

Formularz wniosku można pobrać jak poniżej:

1. wniosek o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu edukacji

a). Заявка на безкоштовне перевезення дітей та студентів з обмеженими можливостями в системі освіти

2. wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

a).заява про відшкодування витрат на транспортування дитини-інваліда до дитячого садка, школи чи центру

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: