Gmina Puck: Ogólnopolski dzień Praw Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

20 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół w Darzlubiu w niecodzienny sposób obchodzili 25 rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

O godzinie 10:00 przy dźwiękach syreny strażackiej z boiska szkolnego przez wieś wyruszył barwny korowód. Poszczególne klasy wyróżniały się różnokolorowym przebraniem oraz transparentami propagującymi prawa dzieci. Z okrzykami skandującymi prawo do odpoczynku, nauki, prywatności i szacunku oraz równości dla zdrowych i niepełnosprawnych dzieci kolumna przeszła ulicami Darzlubia wzbudzając nie lada sensacje wśród mieszkańców. W ten sposób uczniowie chcieli zwrócić uwagę starszych mieszkańców wsi na ich prawa.

Cała inicjatywa była poprzedzona dyskusjami na temat praw dziecka i pogadankami na godzinach wychowawczych, na których uczniowie poznawali zapisy Konwencji oraz przygotowywali transparenty i gadżety na przemarsz. Odbył się również konkurs „Co wiesz o swoich prawach?”, którego laureaci zostali nagrodzeni na podsumowaniu uroczystości.

Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwali nauczyciele oraz strażacy z OSP w Darzlubiu.

Krystyna Gierwatowska

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6220053449731790609]

 

Wybierz interesujący układ