Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Gmina Puck realizuje projekt RPPM.14.01.00-22-0001/22 pn. „Pomorskie z Ukrainą”.

Gmina Puck realizuje projekt RPPM.14.01.00-22-0001/22 pn. „Pomorskie z Ukrainą”. Celem projektu jest wsparcie 24 (w tym 14 niepełnoletnich) obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Gminy Puck, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych i zdrowotnych, stworzenie im warunków do budowania i wzmacniania integracji społecznej i zawodowej, budowanie wspólnej przestrzeni ułatwiającej im nawiązywanie kontaktów i wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną.

W ramach projektu przewidziano realizację m.in.:

– warsztatów z zakresu zarządzania stresem, wzmacniania poczucia własnej wartości, wyrażania własnych emocji, aktywnych metod poszukiwania pracy,

– zapewnienie dla każdego uczestnika projektu pakietu badań/ zabiegów, w tym stomatologicznych, rehabilitacyjnych, zakup okularów korekcyjnych itp. w wysokości do 500,00 zł na osobę,

– stworzenie i wyposażenie świetlicy integrującej w Gnieżdżewie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem tel: 586735650

 

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: