• EKO
  • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie przypomina

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie przypomina

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie przypomina o obowiązku regularnego podawania stanu licznika ogrodowego służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (która nie trafiła do układu sieci kanalizacyjnej) w miesiącu, w którym korzystali Państwo z wody ogrodowej.Urządzenie, jakim jest podlicznik ogrodowy, jest własnością właściciela posesji, na której jest zamontowany. Obowiązek regularnego odczytu podlicznika ogrodowego leży po stronie właściciela posesji. Informacja o stanie podlicznika winna być podawana najpóźniej do  24 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpiło korzystanie z wody ogrodowej.

W przypadku nie podania stanu licznika ogrodowego w danym miesiącu przyjmuje się zerowe zużycie wody bezpowrotnie zużytej, co oznacza brak zużycia wody na podliczniku. W takim przypadku reklamacje dotyczące zużycia wody na wodomierzu dodatkowym w danym okresie rozliczeniowym nie będą uwzględniane. Zużycie to będzie podlegać rozliczeniu w bieżącym okresie rozliczeniowym albo w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej.

Wysokość wskazań podlicznika w miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym. Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Istnieje kilka możliwości podania stanu licznika ogrodowego:

  • e-mailowo na adres: handlowy@ekowik.com.pl
  • telefonicznie dzwoniąc pod numer: (58) 674 15 66 SMS/MMS  516 834 261
  • przez formularz on-line, dostępny na stronie ekowik.com.pl/stan-licznika/
  • osobiście w siedzibie Spółki – 112
  • przy wykorzystaniu odpowiedniej nakładki radiowej z wodomierzem, służącej do zdalnego przesyłania danych, za pośrednictwem której Spółka będzie prowadzić bezpłatnie bieżące odczyty – informacji o rodzaju nakładek z wodomierzem oraz kosztach ich montażu można uzyskać pod numerem (58) 674 15 66/ 516 834 261

Wskazania podlicznika wody stanowią podstawę do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej Spółki w danym miesiącu rozliczeniowym i rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. oraz ważną cechę legalizacyjną. W związku z powyższym w najbliższym czasie pracownicy Spółki prowadzić będą kontrole podliczników wody.

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu faktur.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content