Search
Close this search box.

Gminny Festiwal Nauki Park Kulturowy w Rzucewie

W ramach Gminnego Festiwalu Nauki Park Kulturowy w Rzucewie odwiedzili liczni studenci, młodzież, dzieci i indywidualni turyści. Okazało się że na naukę nigdy nie jest za późno. Najliczniejszą grupę stanowili studenci Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pilnie wysłuchano wykładu o grobach i kurhanach na Ziemi Puckiej, uczestniczono w warsztatach archeologicznych i próbowano swoich sił w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia. Jak powiedziała nam Pani Teresa Malinowska ? Przewodnicząca Rady Uczelni WUTW YMCA przyjazd do Rzucewa związany był z planowanym zakończeniem roku akademickiego. Swoich wejherowskich studentów odwiedził Pan Arkadiusz Kraszkiewicz ? Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa. O studentów zadbały też Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa , które przygotowały domowe wypieki. Podkreślić należy że oferta Parku Kulturowego skierowana do różnych grup wiekowych staje się coraz bardziej popularna co przekłada się na wzrastającą , z roku na rok, frekwencje w osadzie.

Gminny Festiwal Nauki przygotowali pracowniczy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck: Krzysztof Garstkowiak i Piotr Rumanowski oraz Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich oddział Gdańsk.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: