Search
Close this search box.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do partnerskiego projektu Aktywny Powiat Pucki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do partnerskiego projektu Aktywny Powiat Pucki, który będzie realizowany w latach 2016 ? 2018.

Partnerami projektu są: Centrum Integracji Społecznej w Pucku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego.

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu puckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i skierowany jest do 275 osób. Uczestnicy będą mogli uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, podjąć zatrudnienie lub założyć własną firmę.

W planie jest m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty, umożliwienie nauki, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, staże, kursy i szkolenia, a nawet opieka dla dzieci oraz zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży.

Szeroki zakres planowanego wsparcia ma pozwolić na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Po zrekrutowaniu uczestników, dla każdego z nich opracowana zostanie tzw. ścieżka reintegracji, która określi jakiego wsparcia potrzebuje uczestnik i z jakiej formy najlepiej będzie skorzystać. Najważniejszym efektem projektu ma być podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Inicjatywa i przygotowanie koncepcji tego projektu należało do CIS Puck. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, a Centrum Integracji Społecznej partnerem realizującym przedsięwzięcie razem ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu puckiego.

Koszty projektu to 4 mln 35 tysięcy zł.

Z terenu Gminy Puck do projektu zostanie włączonych 16 osób rocznie, łącznie 48 osób.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: