• GOPS
  • GOPS Puck: Warsztaty z zakresu żywności i żywienia

GOPS Puck: Warsztaty z zakresu żywności i żywienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku rozdysponował wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 ? 2020 ? Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kolejną transzę żywności. Była to ostatnia dostawa w ramach Podprogramu 2016. Następna dostawa w ramach Podprogramu 2017 będzie w październiku br.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście przy współpracy GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące, w dniu 22 maja zorganizował dla beneficjentów bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia. Warsztaty przeprowadził Janusz Arrasz, znany trójmiejski propagator zdrowego żywienia, który angażując uczestników spotkania przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z artykułów żywnościowych, które beneficjenci otrzymuję w ramach Programu. Na przykładach pokazał jak zdrowo, tanio i smacznie można żywić rodzinę wracając do receptur naszych przodków. Ciekawość wzbudziły przykłady jak uniknąć ekonomicznych pułapek przy zakupie zdrowych produktów, które można za niewielkie środki finansowe przygotować we własnym zakresie. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dodatkowym celem działania było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach wzięło udział 44 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.

Łącznie w ramach Podprogramu 2016 żywność otrzymało 350 osób. Każdy członek ze 122 zakwalifikowanych rodzin otrzymał 49 kg produktów żywnościowych.

W rozładunku 4 dostaw pomogli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie rozładowali łącznie 17.167 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

Osoby chcące wziąć udział Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy przeprowadzą weryfikację danej rodziny do udziału w Projekcie. (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 ? 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content