I Pomorskie Forum Rolnicze

Tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w województwie pomorskim, z inicjatywy Andrzeja Styna – Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Aleksandra Mach- Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oraz Zenona Bistram -Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej,

14 października 2013 roku, w Sali kinowej przy Urzędzie Miasta w Kościerzynie odbędzie się I Pomorskie Forum Rolnicze. Jak dotąd nie było w naszym województwie panelu, na którym rolnicy mieliby szanse zapoznać się kompleksowo ze sprawami, które ich dotyczą.
Na I Pomorskim Forum Rolniczym będzie można szczegółowo zapoznać się z aktualnym stanem prac nad Wspólną Polityką Rolną w latach 2014-2020.
Przez ostatnie 7 lat polscy rolnicy wielokrotnie korzystali z unijnych dofinansowań ? mówi Aleksander Mach – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To właśnie rolnictwo dostało najwięcej pieniędzy z UE. Do nowego rozdania zostały już tylko 3 miesiące, stąd tak duże zainteresowanie tematem u producentów żywności.
Poza poznaniem zasad przydzielania funduszy ze źródeł zewnętrznych, na Forum rolnicy zapoznają się z najważniejszymi nowościami, jakie czekają ich w roku 2014. Poszczególne Agencje, których działalność jest ściśle powiązana z sektorem rolnym, przedstawią zakres swoich możliwości w ramach obopólnej współpracy. Zaprezentowane zostaną najnowsze zmiany w ustawie o KRUS, Agencja Rynku Rolnego zaprezentuje mechanizmy działania PROW i WPR, informacje o restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego oraz przedstawią działania informacyjne i promocyjne. Podsumowane zostaną także doświadczenia pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW w latach 2007-2013. Agencja Nieruchomości Rolnych przedstawi informacje na temat możliwości nabywania ziemi rolnej w województwie pomorskim.
W panelu nie zabraknie również miejsca na prezentację Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Aleksander Mach – Dyrektor PODR, przedstawi analizę ekonomiczną pokazującą jaki wpływ na rozwój gospodarstw rolnych i ich wynik finansowy mają dotacje inwestycyjne. Podsumowania spotkania dokona Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który opowie o możliwościach finansowania działalności rolniczej po 2013 r.

Forum odbędzie się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby.

Program Forum
POR

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content