II sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Puck

II sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Puck odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku /środa/

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej polowy ustawowego składu Rady.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwal w sprawie:
  5. powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2018 — 2023;
  6. powołania Komisji skarg, wniosków i petycji na okres kadencji 2018 – 2023;
  7. ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2018 — 2023;
  8. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka, w związku z wyborem z dnia 04 listopada 2018 r.;
  9. potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka na kadencję 2018 — 2023; V. Zamknięcie obrad sesji.

SESJA (3)

Wybierz interesujący układ